THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THƠN
Địa chỉ:
ĐOÀN MÂN
Họ và tên:
ĐOÀN MÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1989
Phần mộ:
Đồng Trám
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ DỊ 1933 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG VINH 1956 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG TOÀN 1964 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HOA KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ THUYÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ QUYÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ