THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THÚC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG LỤC
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THÚC
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THÚC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2018
Phần mộ:
Đồng Trám
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1932 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN NGỌC BÌNH 1959 Đang xác định
3 ĐOÀN NGỌC TĨNH 1966 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ THUẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ NƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ THƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
7 ĐOÀN THỊ THÚY KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Thúc vốn bản tính khỏe mạnh, thông minh. Ông là điển hình của tính cách một người nông dân chăm chỉ, chất phác và ngay thẳng.

Ông Đoàn Thúc vào ĐCSVN năm 1947 và kể từ đó liên tục hoạt động tại địa phương.

1947 là Xã đội trưởng, kiêm Bí thư chi bộ

1959 ngay từ lúc HTX Nông nghiệp thành lập Ông đã tham gia BCN Hợp tác xã Hồng Thủy.

1964 Ông tham gia Đảng ủy xã và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBHC xã.

1973 Ông làm Phó Bí thư Đảng ủy xã

1976 Được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy và giữ chức vụ đó cho đến lúc nghỉ hưu.

Ông Đoàn Thúc là người quan tâm việc họ và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng họ.