THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TĨNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THÚC
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TĨNH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TĨNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT PHAN THỊ HÒE KHÔNG RÕ Đã mất
2 THỨ NHẤT HỒ THỊ KIM NY KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ THÙY DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THÙY LINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ