THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THUẤN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THÚN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THUẤN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THUẤN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ NGAN 1944 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THIỆN 1980 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG THÀNH 1983 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ ÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ THẮM KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ THÚY KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ THAO KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ