THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THÀNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THUẤN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THÀNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THÀNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ VÂN 1990 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HÀ VY 2012 Còn sống
2 ĐOÀN HÀ ANH 2014 Còn sống
3 ĐOÀN HÀ LINH 2017 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ