THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG QUÝ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THI
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ THU 1988 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ DIỆU KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG KHÁNH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ