THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG QUÝ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG QUÝ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG QUÝ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 1955 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THÁI 1992 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG THI 1985 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ