THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG KHIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TÂN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ OANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HẢI KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG HƯNG 1968 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THỦY KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HẰNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ