THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG SỸ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CHÂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG SỸ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG SỸ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ VÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DŨNG 1995 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HUYỀN KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THẢO KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ