THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG DŨNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG SỸ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG DŨNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG DŨNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ TÚ 1998 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MẠNH QUÂN 2020 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ