THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG SƠN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG KHIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG SƠN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG SƠN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ THÌN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN CAO CƯỜNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN QUANG LÂM KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG VINH KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ LƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ HUYỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ