THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG QUÊ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÀN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG QUÊ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG QUÊ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Đăk Lăk
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 UÔNG THỊ THU KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG BÁ 1970 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG CẨM 1973 Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG MẠO 1975 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ LƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ