THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BÁ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG QUÊ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BÁ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BÁ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ PHÚC KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DŨNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN MINH THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ