THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG KHOÁCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG KHOÁCH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG KHOÁCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT VÕ THỊ HOAN KHÔNG RÕ Đã mất
2 THỨ NHẤT NGUYỄN THỊ LIỄU KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐĂNG DƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN MAI DUNG KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ DUYÊN KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ DIỆU KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ