THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG KHIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ HƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DŨNG 1980 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ