THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÔNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CHÍ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐÔNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐÔNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ QUÝ 1963 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THÙY LINH 1988 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ