THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG CHÍ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THOONG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG CHÍ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG CHÍ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2006
Phần mộ:
Đá Trồng
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ THIU 1934 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THU 1956 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG ĐÔNG 1959 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ XUÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HẠ KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ THÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ THƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
7 ĐOÀN THỊ LƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ