THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐĂNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG BỐN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐĂNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐĂNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ KIM OANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HÙNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG NAM KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HOÀI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ