THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BÁCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BÁCH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BÁCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ HÓA 1945 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG CẠNH 1964 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG SANG 1978 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ BÌNH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ