THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỤ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN KHÂM
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỤ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỤ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2011
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ EM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN ĐÌNH CẨM KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ MINH KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ SÂM KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ GIANG KHÔNG RÕ Đã mất
6 ĐOÀN THỊ THANH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ