THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TIỀM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC SAN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TIỀM
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TIỀM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1941
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THIA KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THIA KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ ƯU KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ