THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC QUÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC SÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC QUÂN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC QUÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ HOA KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ TRINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ