THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC CƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC SÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC CƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC CƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ LỆ KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC VIỆT 1994 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC HÙNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ