THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGHIỆN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LIÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN NGHIỆN
Họ và tên:
ĐOÀN NGHIỆN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1931
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHẠM THỊ SÁU KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ OANH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ