THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MINH VƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN DANH TRỌNG
Địa chỉ: Xóm Tàu Sơn, xã Sơn Thủy (nay là xã Kim Hoa)
ĐOÀN MINH VƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN MINH VƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 2
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1715
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ