THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MINH ĐỨC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN MINH DUỆ
Địa chỉ:
ĐOÀN MINH ĐỨC
Họ và tên:
ĐOÀN MINH ĐỨC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 14
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐỖ THỊ YẾN 1989 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐỖ MINH KHANG 2020 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ