THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN KỶ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LIÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN KỶ
Họ và tên:
ĐOÀN KỶ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1932
Phần mộ:
Nghĩa địa Đồng Chọ
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HAI KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ