THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN KỲ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LIÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN KỲ
Họ và tên:
ĐOÀN KỲ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1932
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỨC 1925 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ