THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN DƯƠNG PHỔ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LÀI
Địa chỉ:
ĐOÀN DƯƠNG PHỔ
Họ và tên:
ĐOÀN DƯƠNG PHỔ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1989
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ Ả KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ MINH KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ VINH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ