THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ TÙNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ TỪ
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ TÙNG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ TÙNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VŨ THỊ THU HIỀN 1991 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KHÁNH SINH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ