THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ HẢI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ HƯỚNG
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ HẢI
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ HẢI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ TRÀ 1994 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ MINH KHANG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ