THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VINH QUANG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THU
Địa chỉ:
ĐOÀN VINH QUANG
Họ và tên:
ĐOÀN VINH QUANG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC BẢO 1979 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ NHUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ