THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VIỆT HÙNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NĂM
Địa chỉ:
ĐOÀN VIỆT HÙNG
Họ và tên:
ĐOÀN VIỆT HÙNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2003
Phần mộ:
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 1978 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NHẬT NAM KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NHẬT THẮNG 2001 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Đoàn Việt Hùng và Đoàn Quốc Tuấn là con ông Đoàn Năm, khi lớn lên đã vào Tây Nguyên lập nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ XX, vì vậy mối liên hệ với họ Đoàn không thường xuyên. Như vậy, sẽ phát tích 1 chi tộc họ Đoàn tại nơi mà Đoàn Viết Hùng và Đoàn Quốc Tuấn sinh sống.