THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN QUÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ THUẦN
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN QUÂN
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN QUÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THUY HIỀN 1994 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MINH TÂM KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ