THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRUNG LƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LÀI
Địa chỉ:
ĐOÀN TRUNG LƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN TRUNG LƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1961
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ TAM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ ĐIU KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ