THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TUÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN MINH QUÝ
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TUÂN
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TUÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 4
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1795
Phần mộ:
Rú Lau
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TÁC NGHIỆP 1744 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ