THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TRÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HỮU TRÁNG
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TRÂN
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TRÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 14
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ