THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TÍNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC THẠCH
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TÍNH
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TÍNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 14
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ