THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TÌNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN MINH QUÝ
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TÌNH
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TÌNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 4
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1835
Phần mộ:
Đồng Trám
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG THANH 1785 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ