THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG THUỘC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG KHƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG THUỘC
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG THUỘC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1824
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ KỊNH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ