THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TÂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG TIẾN
Địa chỉ: Xóm Tàu Sơn, xã Sơn Thủy (nay là xã Kim Hoa)
ĐOÀN TRỌNG TÂN
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TÂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 5
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1810
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ LONG KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG TẤN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN TRỌNG BẢN KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ NAM KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ