THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG GIAI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG QUÊ
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG GIAI
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG GIAI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Vườn Ông Hộ
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ TAM KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ