THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TIẾN DŨNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC BÌNH
Địa chỉ:
ĐOÀN TIẾN DŨNG
Họ và tên:
ĐOÀN TIẾN DŨNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 1987 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ANH KHOA 2010 Còn sống
2 ĐOÀN NGUYỄN THIÊN HƯƠNG 2020 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ