THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUỐC DUẨN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NĂM
Địa chỉ:
ĐOÀN QUỐC DUẨN
Họ và tên:
ĐOÀN QUỐC DUẨN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHẠM THỊ LỆ THƯỜNG 1993 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TIẾN TỚI KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN KHÁNH NGỌC 2015 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ