THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG VIỆT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÀO
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG VIỆT
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG VIỆT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TÂM ANH KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC HÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ