THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TRỊ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TRỊ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TRỊ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ AN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG CUNG 1989 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ MÙI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ