THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG NỸ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THANH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐINH THỊ HẠNH 1999 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG VINH KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN QUANG PHÚC KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ