THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THÀNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG LAN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THÀNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THÀNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ MINH 1958 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN DOÃN CHƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HOA KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ