THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THẠCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CHÂU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THẠCH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THẠCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ NIÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG QUỐC 1983 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ ANH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ