THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG NINH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG NINH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG NINH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ TRANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG KHANG 1997 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ